Paid social
❤️

Paid social

Last edited time
Last updated on April 22, 2024
Paid Social är namnet på den korsning där creative och köpt utrymme via sociala medier möts. Ofta utesluts den första delen av den kombinationen, och det handlar, tror jag, om att kompetensen inte är heltäckande. En kampanj med svajiga resonemang i kampanjuppsättningen kan räddas av urstarka kreativ, men riktigt risiga kreativ kommer aldrig kunna räddas av en genomtänkt kampanjuppsättning, hur skarp den än skulle vara.

💰 Affärsobjektivet före allt

För mig är det naturligt att alltid utgå från affärsnyttan, för att sedan kolla på hur det kan uppnås, testas för och utvärderas. Först när det är på plats är det dags att kolla på kommunikativa uttryck, vilken plattform som passar bäst för det och vilka objektiv som finns tillgängliga på den plattform vi tror vi kan skapa en naturlig upplevelse i vår annonsering.

🫀 Kreativets vikt

Kreativet kommer alltid först i paid social, som så ofta i köpt media. Ett material för Snapchat kommer aldrig funka lika bra på LinkedIn eller Tiktok, och ett material för Youtube måste tänkas om helt och hållet om det ska distribueras på sociala medier.
notion image

💪🏼 Mina erfarenheter av paid social

Jag har jobbat med paid social för Epidemic Sound i ett antal år som anställd, samt för Bosam, Plug Software, Velosophy och en handfull andra varumärken via den egna verksamheten Stigbornfrost. Jag har också jobbat med att producera och optimera material som ska distribueras inom paid social.
Meta (Facebook och Instagram), Snapchat, Twitter, LinkedIn och Pinterest är några av de plattformar jag jobbat med, och där har jag drivit både varumärkes-KPIer som brand awareness och performance som optimerat mot ROAS eller CPA.