Creative
🫀

Creative

Last edited time
Last updated on April 22, 2024
Det finns ett bultande hjärta inom all betalt marknadsföring, och det är creative - eller kreativet. Creative är ofta ansvarigt för mer än halva resultatet i en kampanj, och då med fullt optimerade målgrupper och kampanjstrukturer. Creative är den enskilt viktigaste beståndsdelen i en kampanj i vilken kanal som helst.

💡 Vad innebär creative för betald marknadsföring?

Creative, eller kreativ på svenska, är det jag valt att kalla alla kreativa material som ska användas i betalt marknadsföring. Det inkluderar copy för SEM, video och bilder för paid social, youtube, tv och andra kanaler, och audio för radio.
Det är inte ovanligt att den kreativa delen av verksamheten sitter helt avskiljt från de som sitter och köper medieutrymme, och ofta har de två teamen olika objektiv. De affärsnära objektiven ligger ofta i medie- och performanceteamen, medan de kreativa teamens uppdrag ofta är att bara ta fram kommunikativt material. Detta är såklart inte optimalt. De kreativa teamen borde, enligt ovan, ha fullt fokus på att driva affärskritiska metriker.

🏆 Den optimala creative/medie-mixen

Det bästa scenariot för betald marknadsföring på är där creative och distribution går hand i hand. Formatanpassningen kan då gå mycket längre än rekommenderade antal sekunder eller olika bildförhållanden, och istället börja jobba kreativa best practice per plattform, objektiv, annonsformat, placement och målgrupp.
Som av en händelse finns just den här mixen tillgänglig för dig via Stigbornfrost.