Videoproduktion
🎥

Videoproduktion

Last edited time
Last updated on April 22, 2024
Jag har jobbat med videoproduktion på en massa olika skalor de senaste fem åren. På enda änden har jag sålt video som jag filmat med mobilen och redigerat samma eftermiddag, och på den andra har jag stått som beställare för produktioner för flera miljoner. För mig handlar det alltid lika mycket om syfte och distribution som själva videomaterialet.
Om inte alla i produktionen och på kundsidan är enade om precis var materialet ska landa, vem det ska visas för, hur det ska visas för dem och vilken action videomaterialet ämnar få dem att ta - ja, då get vi inte någon rätt förutsättningar. Varken de som tar fram materialet eller de som ska distribuera det kommer vara helt nöjda med upplevelsen av slutprodukten.
notion image
Idag får jag utlopp för renodlad videoproduktion via
🥷🏼
Stigbornfrost
där jag tillsammans med Adam Stigborn producerar material för internkommunikation, organiska sociala medier, paid social och Youtube.